Uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja online prodavnice SDT Store. rs utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje SDT Group d.o.o., a definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektronskom poslovanju, međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Odnos SDT store online prodavnice i kupca regulisana je međusobnim obavezama kupovine preko online prodavnice, a u skladu sa opštim uslovima.

Svaki korisnik usluge SDT store online prodavnice ima korisničko ime i lozinku koji mu služe za prijavu. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku i administratoru online prodavnice.

Korisnik je dužan da vodi računa da njegovo ime i lozinku koristi samo on, ili lice ovlašćeno da postupa u njegovo ime.

Kao korisnik, vi ste odgovorni za pristup svom sistemu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Takođe, garantujete za tačnost i istinitost svih poslatih informacija.

Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost SDT store online prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i kupca.

 Lična karta SDT Group doo

Ime: SDT Group doo
Adresa: Sretenjska 4, 11272 Dobanovci 
E-pošta: office@sdtgroup.rs 
Telefon: 011 73 100 00
PIB 106872935
Matični broj: 800088
Šifra delatnosti:  4520
Poslovni računi banke

Komercijalna Banka AD Beograd  205-0000000160141-09

UniCredit Bank AD Beograd  170-0030024506000-07

Societe Generale Bank AD BEograd  275-0010221230089-21

 Način plaćanja

Na vašu elektronsku adresu ćemo poslati predračun sa svim podacima. Po prijemu sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslata na vašu adresu za dostavu, odnosno u skladu sa ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji i ugovorenim uslovima poslovanja.

Prodavac izdaje račun na trajnom mediju (papiru).

 Cene u online prodavnici

Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Cene su važeće u slučaju plaćanja i prema uslovima navedenim iznad. Navedene cene važe samo za kupovinu u SDT store online prodavnici .

Uprkos značajnim naporima da se obezbede ažurni i tačni podaci, moguće je da se potkrade neispravna cena. U tom slučaju, kao i u slučaju da se cena promeni tokom izdavanja porudžbine, prodavac će kupcu omogućiti da odustane od kupovine i ponuditi mu drugo rešenje na obostrano zadovoljstvo.

 Pravo na otkazivanje kupovine i vraćanje robe

Kupac ima pravo da u roku od 7 dana od isporuke robe, prodavcu pismeno javi odustajanje od porudžbine i to na elektronsku adresu: store@sdtstore.rs .

Vraćeni proizvodi moraju da budu u originalnoj ambalaži, uz priloženu kopiju fakture.

Pravo na privatnost

SDT Group doo se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o osiguranju.

Vaši podaci, dobijeni preko SDT store online prodavnice, koristiće se isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije. Kupac je ostavljanjem svoje e-mail adrese dao saglasnost da dobija informacije o novim ponudama .

Kupac u svakom trenutku, izborom opcije koja se nalazi u e-mailu, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenute ponude.

 Isključenje od odgovornosti

Prodavac će uložiti maksimalne napore da postavi ispravne i ažurne podatke na svoje internet strane.  Međutim, karakteristike proizvoda, zalihe i cene mogu brzo da se promene, tako da prodavac ne uspe da pravovremeno ispravi podatke na internet stranicama. U tom slučaju prodavac će obavestiti kupca o izmenama i omogućiti mu da otkaže poružbinu ili zameni naručeni artikal.

Žalbe i sporovi

Prodavac poštuje postojeći Zakon o zaštiti potrošača. Žalbe i reklamacije korisnici mogu da pošalju na elektronsku adresu: store@sdtstore.rs  ili klasičnom poštom na adresu

SDT Group doo

Sretenjska 4

11272 Dobanovci

Služba rezervnih delova

Prodavac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti korisniku, odnosno kupcu o statusu postupka.

Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.

Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova.

 Prihvatanje opštih uslova korišćenja

Samim korišćenjem neke naše usluge, kao i kupovinom proizvoda u našoj internet prodavnici vi automatski prihvatate naše uslove poslovanja i saglasni ste da ih poštujete. U slučaju da vam naša pravila ne odgovaraju ili se sa njima ne slažete u potpunosti molimo vas da ne koristite ove stranice. Internet prodavnica  je vlasništvo SDT group doo i  kao vlasnik internet prodavnice zadržava sva prava da u bilo koje vreme ažurira, menja i modifikuje uslove korišćenja.